Mobile

Poniżej znajduje się lista wersji Payzzera na wszystkie wspierane platformy mobilne. Korzystaj z Payzzera w każdym miejscu!

Payzzer dla platformy Android

Dedykowana w pełni darmową aplikacje na platformę Android dostępna jest w oficjalnym sklepie Google Play. Aplikacja umożliwia:

- Dodawanie, edytowanie oraz kasowanie operacji w rozliczeniu.
- Wprowadzanie operacji z podpowiadaniem składni.
- Pracę w trybie offline, w tym przegląd raportów jak i zarządzanie operacjami.

Payzzer w wersji mobilnej

Payzzer jest dostępny w wersji dedykowanej mobilnym przeglądarką. Jest to wersja dostosowana do małej rozdzielczości ekranu oraz wolnego połączenia internetowego. Wersja mobilna znajduje się pod adresem m.payzzer.com.

Inne platformy

Aktualnie Payzzer nie jest dostępny dla innych platform niż wyżej wymienionych co nie oznacza, że nie można z niego z nich korzystać. Dla większości przypadków zalecana jest wersja mobilna dostępna pod adresem m.payzzer.com.