Operacje regularne

Przewodnik

,

Większość z nas dokonuje przynajmniej raz w miesiącu kilka operacji stałych. Aby za każdym razem nie wprowadzać stałych operacji ręcznie, wystarczy skorzystać z operacji regularnych w Payzzerze. Dodatkowo dzięki modułowi operacji regularnych jesteśmy w stanie zaplanować przyszły miesiąc czy większy wydatek.

Operacje stałe

Aby otworzyć panel operacji regularnych należy nadusić gwiazdkę po prawej stronie pola do wprowadzania treści operacji. Przycisk działa w dwóch trybach, jeżeli wprowadziliśmy polecenie do pola dodawania operacji jego kliknięcie spowoduje dodanie operacji regularnej na podstawie wprowadzonego polecenia. Jeżeli pole jest puste nastąpi tylko otworzenie panelu operacji regularnych.

Aby dodać zapisaną operację regularną wystarczy nadusić przycisk dodaj znajdujący się po prawej od niej (zielony plusik). Mamy możliwość wczytania treści operacji regularnej do pola dodawania operacji - jeżeli przed dodaniem chcielibyśmy uzupełnić treść operacji.

Operacje regularne możemy pogrupować zależnie od naszych preferencji.

Planowanie

Dzięki grupowaniu mamy możliwość planowania wydatków czy budżetu. Wystarczy stworzyć nową grupę związaną z wydatkiem i dodać do niej planowane operację aby Payzzer wyliczył sumę wydatków.

Kiedy nastąpi moment wykonania wydatków wystarczy dodać operacje regularne bez ich ponownego wprowadzania.

Bartłomiej Tadych

Pomysłodawca oraz twórca Payzzera. Z zawodu programista, po godzinach grafik oraz webdeveloper.