Elementy interfejsu menadżera w wersji webowej

Przewodnik

,

Manedżer rozliczenia który jest dostępny dla komputerów poprzez przeglądarkę internetową pozwala na zarządzanie Twoim rozliczeniem. Interfejs menadżera składa się z belki użytkownika i panelu do wprowadzania operacji, widgetów oraz raportów.

(1) Panel do wprowadzania operacji
(2) Panel użytkownika i wyboru tablicy
(3) Nawigacja
(4) Obszar wyświetlania raportów
(5) Widgety

Panel do wprowadzania operacji

(1) Przycisk otwierający raport bilansowy.
(2) Przycisk zmiany trybu pola do wprowadzania treści (3). Istnieją dwa tryby: wprowadzanie operacji albo wyszukiwanie operacji. Kliknięcie w przycisk zmienia tryb pracy pola. Ikonka lupy przełącza pole w tryb wyszukiwania operacji, ikonka walizki przełącza w tryb dodawania operacji.
(3) Zależnie od trybu pracy, albo pole dodawania operacji albo pole wyszukiwania operacji.
(4) Przycisk dostępny w trybie dodawania operacji. Otwiera panel regularnych operacji albo w przypadku gdy w polu dodawania operacji (3) znajduje się tekst dodaje operację do operacji regularnych i otwiera panel operacji regularnych.
(5) Przycisk dostępny w trybie dodawania operacji. Otwiera kalendarz z datą i godziną w którym możemy ustalić czas dodawanej operacji. Jeżeli czas jest wybrany wduszenie tego przycisku resetuje wybraną datę i godzinę, a dodawana operacja zostanie dodana z czasem aktualnym.
(6) Przycisk dostępny w trybie dodawania operacji gdy wybierzemy datę i czas dodawanej operacji. Kliknięcie w przycisk uruchamia kalendarz w którym możemy edytować wybraną datę oraz godzinę,
(7) Przycisk który dodaje operację, albo przycisk rozpoczęcia szukania operacji.

Panel użytkownika i wyboru tablicy

(1) Lista tablic użytkownika. Kliknięcie w nazwę tablicy przełącza menadżera w kontekst wybranej tablicy.
(2) Odnośnik przekierowujący do formularza resetowania tablicy.
(3) Uruchamia sekcję zarządzania tablicami. W której możesz utworzyć nową tablicę, albo zmienić pakiet tablicy.
(4) Wylogowuje użytkownika.
(5) Przenosi do sekcji zarządzania kontem użytkownika. W sekcji edycji profilu użytkownika można zmienić hasło.

Nawigacja

(1) Nazwa tablicy w kontekście której wyświetlane są raporty.
(2) Otwiera raport bilansowy.
(3) Otwiera raport całkowity.
(4) Otwiera raport z listą kont w rozliczeniu.
(5) Otwiera raport z listą hashtagów w rozliczeniu.
(6) Otwiera okno do zarządzania tablicą. W okienku możemy zmienić nazwę tablicy oraz zarządzać użytkownikami którzy mają dostęp do tablicy.
(7) Otwiera formularz resetowania tablicy.

Bartłomiej Tadych

Pomysłodawca oraz twórca Payzzera. Z zawodu programista, po godzinach grafik oraz webdeveloper.